Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Ouderportaal
De Lea Dasbergschool heeft 2 vertrouwenspersonen. Bij deze vertrouwenspersonen kunnen ouders en leerlingen (en medewerkers) terecht met klachten en/of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld of pesten, kunnen ouders of leerlingen altijd een beroep doen op de vertrouwenspersonen. Elk gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersonen luisteren naar u en geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. De interne vertrouwenspersonen zullen leerlingen ( of ouders van leerlingen) die zij zelf in de groep hebben doorverwijzen naar de collega vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersonen zijn per mail bereikbaar.

Interne vertrouwenspersoon: Anja Wils anja.wils@debasisfluvius.nl

Interne vertrouwenspersoon: Martine van den Brink martine.roerdink@debasisfluvius.nl

Elke school heeft naast de interne vertrouwenspersoon ook een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon.