Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Ouderportaal

De Lea Dasbergschool heeft 2 vertrouwenspersonen. Bij deze vertrouwenspersonen kunnen ouders en leerlingen (en medewerkers) terecht met klachten en/of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld of pesten, kunnen ouders of leerlingen altijd een beroep doen op de vertrouwenspersonen. Elk gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersonen luisteren naar u en geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. De interne vertrouwenspersonen zullen leerlingen (of ouders van leerlingen) die zij zelf in de groep hebben doorverwijzen naar de collega vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersonen zijn per mail bereikbaar.

Interne vertrouwenspersoon: Dennis Bijkerk                        
  dennis.bijkerk@floresonderwijs.nl
Interne vertrouwenspersoon: Rosanne van der Stap
  rosanne.vanderstap@floresonderwijs.nl

Elke school heeft naast de interne vertrouwenspersoon ook een externe vertrouwenspersoon. Via deze link wordt u doorverwezen naar de website van Florés, u kunt daar de contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon vinden en de klachtenregeling. 
 

Stappenplan meldingen/klachten:

1.Melding/klacht bespreken met leerkracht 2.Melding/klacht bespreken met IB-er/ en of directeur 3.Melding/klacht bespreken met interne vertrouwenspersoon van de school 4.Interne vertrouwenspersoon, mag sparren met en/of verwijst door naar: externe vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris 
5.Melding/klacht na overleg met externe vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris bij landelijke commissie