Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Ouderportaal

Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert/ondersteunt voor de kinderen. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote ouderraad maar ook daar vinden mutaties plaats en het is dus belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die ook willen deelnemen in de raad.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van de Lea Dasbergschool. Het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
  • het beheren van het schoolfonds (ouderbijdrage)
  • het organiseren en ondersteunen van festiviteiten en dergelijke

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals: St. Nicolaas, Kerstfeest, traktaties bij sportdagen enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. 
ouderraad.lea@gmail.com