Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Ouderportaal

Ons onderwijs

Ons onderwijs richt zich op zo hoog mogelijke opbrengsten, planmatige aandacht voor de sociaal-emotionele vorming én de mogelijkheid voor onze leerlingen om zelf, gedurende een aantal uren per week vorm te geven aan het leerproces. 

 De uitgangspunten:
  • bewegend leren
  • convergente differentiatie
  • planmatige aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling d.m.v. de Vreedzame School
  • moderne ICT voorzieningen
  • ook mogelijkheden tot onderwijs naar belangstelling

Wat is bewegend leren?

Het integreren van fysieke activiteiten en leertaken. Niet alleen het onderwijs op onze school is in beweging, wij willen ook dat onze leerlingen meer bewegen op school. Leren en bewegen gaan goed samen. Dit willen wij op onze school laten zien. Bewegen heeft een positief bewezen effect op de leerresultaten van leerlingen.

Dit profiel geeft richting aan:

  • ons handelen in de klas en de lessen die wij verzorgen
  • de inrichting van de klas en de school
  • de cultuur, het omgaan met elkaar
  • contacten met andere partners, zoals bv. de BSO, (sport)verenigingen
  • (eind)resultaten van leerlingen

Wat is convergente differentiatie?

Doelgericht onderwijs wordt gegeven zodat alle leerlingen in de groep minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden bereiken, waarbij het streven is dat alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie, maar dat er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. 

Wat is de Vreedzame School?

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.