Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Ouderportaal

Bij problemen in de interactie tussen leerlingen is het belangrijk te weten welk soort probleem
we moeten oplossen:


Pesten  (pestprotocol)

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag.  In het kader van de Vreedzame School is er in de 1e kwartaal van 2019 een nieuw pestprotocol ontwikkeld.