Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Ouderportaal

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Lea Dasbergschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Visie

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op onze school beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.
Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr.lea@debasisfluvius.nl
  

MR leden

Personeelsgeleding:
Judith van Wessem (voorzitter)
Patricia van Kalkeren
Caroline Zwanenburg
Martine van den Brink
Marco van den Bovenkamp

Oudergeleding:
Bas Tenten (GMR)
Jeroen Kruiver (Secretaris)
Soraya Hiemstra  
Paul Hiemstra