Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Ouderportaal

 

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Lea Dasbergschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Visie

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op onze school beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr.lea@floresonderwijs.nl

  

MR leden

Personeelsgeleding:
Froukje van Aarle
Dennis Bijkerk |
Madelon Schouten

 

Oudergeleding:

Soraya Hiemstra  
Paul Hiemstra

Jean Pierre Verster

Notulen vergaderingen 2021-2022

Notulen MR 01 november 2021.pdf
Notulen MR 06 december 2021.pdf
 

 

Notulen vergaderingen 2020-2021

Notulen MR 21 juni 2021.pdf
Notulen MR 19 April 2021.pdf
Notulen MR 11 januari 2021.pdf
Notulen MR 26 november 2020 .pdf
Notulen MR 5 oktober 2020.pdf

 

 

Notulen vergaderingen 2019-2020

Notulen MR 15 juni 2020.pdf
 

Notulen vergaderingen 2018-2019

 

Notulen MR vergadering 20-05-2019
Notulen MR vergadering 25-03-2019                                                                                              Notulen MR vergadering 04-02-2019

 

Notulen MR vergadering 22-10-2018
Notulen MR vergadering 17-09-2018

 

 

Notulen MR vergadering 2017-2018

 

 

 

Notulen MR vergadering 2016-2017

 

Notulen MR vergadering 10-07-2017
Notulen MR vergadering 19-04-2017
Notulen MR vergadering 08-03-2017
Notulen MR vergadering 01-02-2017
Notulen MR vergadering 15-12-2016
Notulen MR vergadering 05-10-2016