Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Ouderportaal

Nieuwsbrieven

Hieronder staan de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt (meestal) eens per twee weken op vrijdag. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen schrijf u dan in via de homepage.


Onderwerp: Nieuwsbrief 31-05
Datum: 21-12-2018


Emily Brontësingel 1A           
6836 TV Arnhem                    

026-3272489                          

info@leadasbergschool.nl

www.leadasbergschool.nl


Jaargang 31 - nr. 05

Nieuwsbrief13 november  2018

In deze editie

Kalender Gewonnen! Medezeggenschapsraad

Bijdrage continurooster Sinterklaas Aanmelden brusjes

Tevredenheidspeiling Ouderraad Nog even dit…….


Kalender


Vrijdag 16 november

Halfeest Madelieven en Flitsen

Maandag 19 november t/m

Vrijdag 23 november

10-minutengesprekken facultatief

Woensdag 5 december

Sinterklaasviering

Woensdag 19 december

Kerstviering


Bijdrage continurooster

Tot op heden is er voor 45% van de leerlingen bijdrage continurooster betaald. Dit is nog niet eens de helft. Wij willen de ouders die (nog) niet betaald hebben, vragen om dit (alsnog) te doen. Hieronder kunt u lezen hoe u de bijdrage continurooster kunt overmaken.Voor het continurooster vragen wij van u een bijdrage van € 30, - per kind per schooljaar. Wilt u deze bijdrage z.s.m. overmaken op NL16 INGB 0000 5586 46 t.n.v. Evenementen Lea Dasbergschool o.v.v. de voor- en achternaam en groepsnaam van uw kind?Tevredenheidspeiling

Ongeveer 2 jaar geleden was er een tevredenheidspeiling. Veel ouders hebben meegewerkt aan deze peiling. Op de door de ouders aangegeven ontwikkelpunten zijn verschillende acties gezet.

Dit zijn de ontwikkelpunten die we ontvangen hebben:


Ontwikkelpunten Actiepunten


 • Speelmogelijkheden op het plein (85%)

 • Veiligheid op het plein (80%)

 • Veiligheid op weg naar school (62%)

 • Hygiëne en netheid binnen de school (52%)

 • Aandacht voor pestgedrag (35%)

 • Aandacht voor creatieve vakken (34%)

 • Huidige schooltijden (32%)

 • Informatievoorziening over de school (31%)

 • Communicatie over ontwikkeling kind (29%)

 • Rust en orde in de klas (29%)

 • Uitdaging (28%)

 • Extra mogelijkheden goede leerlingen (28%)

 • Overblijven tussen de middag (28%)

 • Aandacht voor werken met computer (26%)

 • Aandacht sociaal-emotionele ontwikkeling (26%)

 • Informatievoorziening over het kind (25%)

 • Begeleiding leerlingen met problemen (25%)

 • Aansluiting op niveau (23%)

 • Duidelijkheid van schoolregels (23%)

 • Sfeer en inrichting schoolgebouw (22%)

 • Aandacht godsdienst/levensbeschouwing (20%)

 • Aandacht voor uitstapjes/excursies (20%)

 • Uiterlijk van het gebouw (18%)

 • Omgang van de kinderen onderling (17%)

 • Aandacht voor normen en waarden (17%) • Het schoolplein heeft een grote opknapbeurt gehad en is voorzien van alle veiligheidskeuringen

 • Er zijn verkeersmaatregelen getroffen (i.s.m. met de gemeente)

 • Overtollig materiaal opgeruimd

 • Er is een (externe) periodieke keuring schoonmaak

 • We werken planmatig aan sociaal-emotionele ontwikkeling d.m.v. de Vreedzame School

 • Het continurooster is ingevoerd

 • Er is een nieuwe website ontworpen

 • Er is een schoolapp zodat ouders informatie snel op kunnen roepen

 • Er is een nieuw digitaal rapport ontwikkeld

 • Er is meer materiaal aangeschaft dat extra uitdaging biedt

 • We zijn aan het experimenteren met extra aanbod

 • De digiborden zijn vernieuwd

 • Er zijn  IPads/Chromebooks gekocht en de digitale leeromgeving wordt in november 2018 uitgerold

 • Er is nu verwerkingssoftware voor rekenen/taal in de hoogste groepen

 • Elke groep maakt aan het begin van het jaar afspraken m.b.t. gedrag

 • Er zijn basisregels gemaakt: de “grondwet” van de school

 • Er zijn meerdere groepsobservaties per jaar gericht op het pedagogisch klimaat in de klas en de effectiviteit van het onderwijs.

 • Het achterstallig onderhoud ( schoolgebouw) is opgelost

 • Er is een start gemaakt (kleuterbouw) met het anders inrichten van het schoolgebouwGerelateerde afbeelding


Gewonnen!https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.101.200.200/p200x200/67901_150286878478279_494961340_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-ams3-1.xx&oh=cf4b540b2762d0e4e497aa8693bcadd6&oe=5C8A7570

Onlangs hebben wij met de hele school meegedaan aan een wedstrijd van de Kinderboekwinkel. Hiervoor hebben alle leerlingen een vlaggetje gemaakt voor een vlaggetjeslijn. De 5 mooiste vlaggetjeslijnen zouden winnen.


En hoera, er is goed nieuws: zij vonden onze vlaggetjes zo mooi dat wij een boekenpakket verdienen! Er ligt een stapel boeken, boordevol nieuwe boekenvrienden, voor ons klaar in de Arnhemse Kinderboekwinkel. Samen met een paar kinderen zal een juf of meester het pakket gaan ophalen.Afbeelding kan het volgende bevatten: make-up


Sinterklaas

Sinterklaas 2018

Zaterdag komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Vanaf afgelopen maandag is het Sinterklaas journaal alweer begonnen.

De groepen 1 t/m 4 volgen dit journaal ook dagelijks in de klas.


Wat is voor jullie belangrijk:

 • Aanstaande vrijdag wordt de school versierd. We versieren vanaf 13.00 uur. Alle hulp zou fijn zijn.

 • De pietengym is op 28 november of op 3 december. Alle kinderen mogen dan verkleed komen.

 • We mogen dit jaar wederom van de Sint allemaal de schoen zetten. Alle kinderen horen nog van de Sint wanneer ze hun schoen mogen zetten.

 • Het grote Sinterklaasfeest vieren we op woensdag 5 december. We zullen de Sint binnen ontvangen en hierbij kunnen helaas geen ouders aanwezig zijn.

 • De groepen 5 t/m 8 zullen daarna in hun eigen groep surprises aan elkaar gaan geven. De lootjes worden getrokken in de week van 19 november, kinderen mogen een cadeautje kopen van maximaal €5.-.

 • De groepen 1 t/m 4 en groep 4/5 zullen die dag een bezoekje mogen brengen aan de schatkamer.


Ouderraad

We zijn naar aanleiding van de enquête over ouderparticipatie gestart met een ouderraad. Deze bestaat nu uit 4 personen. De wens is om deze uit ongeveer 8 mensen te laten bestaan om de taken goed te kunnen verdelen. De ouderraad houdt zich bezig met het aansturen of organiseren van activiteiten en bepaalt waaraan de oudergelden worden uitgegeven. We hopen dat het ons gaat lukken om een volledige ouderraad bijeen te krijgen! Helpt u mee? Bij vragen of interesse kunt u zich wenden tot juf Judith (judith.vanwessem@debasisfluvius.nl).

Medezeggenschapsraad

Na een oproep onder ouders is er een nieuw lid in de MR. Anwar Aliar zal ons de komende periode ondersteunen, waarmee de MR weer volledig bezet is. De MR houdt zich voornamelijk bezig met het controleren en aansturen van beleidszaken op de Lea Dasbergschool.

Ook zijn wij een klankbord voor ouders over het beleid op onze school. Op de website is te zien welke ouders en welke leerkrachten er in de MR vertegenwoordigd zijn. Heeft u vragen op opmerkingen? Mail ons gerust op mr.lea@debasisfluvius.nl.


Aanmelden brusjesAfbeeldingsresultaat voor aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden op de Lea Dasbergschool? Dit kan door (voor kleuters) een afspraak te maken met Caroline Zwanenburg (via 026-3272489 of caroline.zwanenburg@debasisfluvius.nl) of (voor kinderen vanaf groep 3) een afspraak te maken met Rob Lingier (via 026-3272489 of rob.lingier@debasisfluvius.nl).


Nog even dit……

Peuteropvang bij Partou

Om peuteropvang* voor iedere peuter vanaf 2 jaar in mogelijk te maken, biedt Partou op haar dagopvangvestigingen in Arnhem, vroeg- en voorschoolse educatie (vve) aan volgens de Arnhemse methode Actief Betrokken.

 

Actief Betrokken is een vve-methode die de brede ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar stimuleert. Ze leren spelenderwijs zelf keuzes maken en worden actief betrokken. Er wordt gewerkt via een vast dagschema, want dat geeft de kinderen houvast en de vrijheid om zelf aan de slag te gaan. We besteden aandacht aan verschillende thema’s zoals taal, bewegen, muziek en creativiteit. Als het tijd is voor de basisschool, is de overgang nog maar een kleine stap. Onze pedagogisch medewerkers zijn er altijd om de kinderen te begeleiden en ondersteunen bij hun zelf gekozen activiteiten. Want zelf proberen is de beste manier om iets te leren! Het is goed om te weten dat onze medewerkers gecertificeerd zijn voor het geven van vve en voldoen aan de 3f-taaleis. 

 

Een goede start voor alle peuters

Alle peuters vanaf 2 jaar krijgen bij Partou de kans om zich goed voor te bereiden op de basisschool. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: Afbeeldingsresultaat voor peuteropvang bij Partou

 • Peuters zonder taalachterstand: zij hebben recht op 2 dagdelen van in totaal zes uur peuteropvang.

 • Peuters met taalachterstand (vve-peuters): zij hebben recht op 4 dagdelen van in totaal 12 uur peuteropvang. Als uw kind in aanmerking komt voor vve, geeft het consultatiebureau hiervoor een verklaring af. Dat heet een vve-indicatie.

 Kosten

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor de subsidieregeling van de gemeente Arnhem. Wat u precies betaalt voor vve op een van onze vestigingen hangt af van uw persoonlijke situatie: wat is uw inkomen en heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

     Recht op kinderopvangtoeslag – in dit geval maakt u al gebruik van kinderopvang en verandert er financieel niets. Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt lezen of u hiervoor in aanmerking komt.

    Géén kinderopvangtoeslag – in dit geval betaalt de gemeente Arnhem mee aan 12 uur peuteropvang per week. Voorheen was dit 6 uur per week. Meer informatie hierover vindt u in deze brochure.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over deze informatie of wilt u hierover iets met ons delen? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice. Zij helpen u graag en zijn op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bereikbaar via 088 2357500. Stuurt u liever een e-mail, dan kunt u deze richten aanklantenservice@partou.nl.