Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Ouderportaal

Nieuwsbrieven

Hieronder staan de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt (meestal) eens per twee weken op vrijdag. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen schrijf u dan in via de homepage.


Onderwerp: Nieuwsbrief 31-04
Datum: 21-12-2018


Emily Brontësingel 1A           
6836 TV Arnhem                    

026-3272489                          

info@leadasbergschool.nl

www.leadasbergschool.nl


Jaargang 31 - nr. 04

Nieuwsbrief5 oktober 2018

In deze editie

Kalender Intern begeleider Nog even dit…….

Bijdrage continurooster Aanmelden brusjes


Kalender


Vrijdag 12 oktober

Einde Kinderboekenweek

Maandag 15 oktober t/m

Vrijdag 19 oktober

HerfstvakantieBijdrage continurooster

In de vorige nieuwbrief kon u het verloop zien van de betalingen van de bijdrage voor het continurooster. Inmiddels is dit verloop weer gewijzigd. Hieronder kunt u lezen hoe u de bijdrage continurooster kunt overmaken.Voor het continurooster vragen wij van u een bijdrage van € 30, - per kind per schooljaar. Wilt u deze bijdrage vóór 15 oktober overmaken op NL16 INGB 0000 5586 46 t.n.v. Evenementen Lea Dasbergschool o.v.v. de voor- en achternaam en groepsnaam van uw kind?


Intern begeleider

Wat doet de intern begeleider op school?

Ik werk nu ruim een jaar op de Lea Dasbergschool en merk geregeld dat het niet voor alle ouders duidelijk is, wat ik als intern begeleider precies doe op school.
Vandaar dat ik u graag wil vertellen over mijn taak als intern begeleider.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Ik ben actief op drie niveaus:

  • de zorg in de klas,

  • de zorg in de school en

  • schoolnabije zorg.


Op elk van deze drie terreinen heeft de intern begeleider verschillende taken en activiteiten.

Naar aanleiding van klassenbezoeken en groepsbesprekingen denk ik mee over het optimaliseren van het klassenmanagement en didactisch pedagogisch handelen in de groep.


Ook bespreek ik met leerkrachten en ouders individuele hulpvragen. Deze hulpvragen (van leerkrachten, ouders of het kind zelf) kunnen gaan over dyslexie, aandachtsproblemen, hoogbegaafdheid etc. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing voor het kind. Soms is deze oplossing in de school te vinden, maar ook komt het voor dat de oplossing extern gezocht moet worden, dan gebruik ik mijn opgebouwde netwerk bij het zoeken naar een passende oplossing.


Daarnaast ben ik op school  bezig met het analyseren van gegevens en toetsen, het aanvragen van ondersteunende middelen, overleg met externen, etc.

Ik hoop dat ik u hiermee een klein inkijkje heb kunnen geven in mijn werk als intern begeleider. Wanneer u nog vragen heeft, nodig ik u uit om bij mij binnen te lopen in het kantoortje naast meester Rob.

Annemiek van der Leer

Werkdagen: maandagochtend, dinsdag woensdag & vrijdag


Aanmelden brusjesAfbeeldingsresultaat voor aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden op de Lea Dasbergschool? Dit kan door (voor kleuters) een afspraak te maken met Caroline Zwanenburg (via 026-3272489 of caroline.zwanenburg@debasisfluvius.nl) of (voor kinderen vanaf groep 3) een afspraak te maken met Rob Lingier (via 026-3272489 of rob.lingier@debasisfluvius.nl).


Schoolfruit


\\nas03\LeaDasbergHomes\r.lingier\Music\fruit.png


De Lea Dasbergschool doet ook dit jaar weer mee aan het Schoolfruitprogramma. Gedurende 20 weken is er fruit in de klas ( 3 dagen per week).

Schoolwapps
De meeste ouders zijn nu ingeschreven op Schoolwapps. U kunt op uw telefoon een app downloaden en deze koppelen aan de Lea Dasbergschool. Deze app wordt steeds uitgebreid. Wij kunnen u spoedberichten sturen, nieuwsbrieven en er is een tijdlijn (afgeschermd deel per groep). Nieuw zijn intekenlijsten voor activiteiten en het digitaal intekenen op 10 minutenavonden.


Het is erg belangrijk dat alle ouders deze app downloaden zodat de laatste informatie vanuit school beschikbaar is iedereen. Mocht u hulp nodig hebben neem even contact op met Rob Lingier.Verzuim van leerkrachten


Het zal u opgevallen zijn in de media dat Nederland kampt met een tekort aan leerkrachten. De situatie in onze regio is nog niet zo ernstig als in andere delen van het land maar wij verwachten wel grote problemen als er een griepgolf uit zal breken. Op dit moment is het al bijzonder lastig een zieke leerkracht te vervangen. Het schoolbestuur doet al het mogelijke om personeel te werven en aan zich te binden maar de vraag is groter dan het aanbod. De mogelijkheid bestaat dat wij  in de loop van het jaar (een enkele dag aan een bepaalde groep) geen les kunnen geven omdat er geen (inval) personeel beschikbaar is. Dat zal een incident zijn maar het is niet uit te sluiten. Het is daarom erg belangrijk dat u de Schoolwapps app op uw telefoon hebt staan zodat wij u een bericht kunnen sturen.Nog even dit……


Deze nieuwsbrief geen nieuws van externen.