Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Ouderportaal

Weekprogramma's 16 maart t/m 20 maart

Vanmorgen zijn de weekprogramma's gemaakt voor  alle groepen, deze komen via de email naar u toe.  De groepsleerkrachten versturen deze mail.


Voor de groepen 7 en 8:

De ouders van de leerlingen krijgen een programma via de mail en de leerlingen kunnen gebruik maken van de digitale leeromgeving. Op de tijdlijn staat hoe er ingelogd kan worden. 


Voor de groepen 1 t/m 6:

De ouders van de leerlingen krijgen een programma via de mail. In dit programma zijn koppelingen naar digitale verwerking opgenomen. Deze leerlingen werken dus niet via de digitale leeromgeving.


Noodopvang: ouders die aangegeven hebben gebruik te willen maken van noodopvang ( vitale beroepen) krijgen vandaag nog bericht. Er wordt nu gewerkt aan centrale opvang locaties.