Lea Dasbergschool

Schoolplein

Informatieavond ‘Schoolplein op de schop!’

Een schoolplein dat uitdaagt tot (veel) spelen en bewegen, met meer groen en schaduw. Dat is hoe het plein er hopelijk uit gaat zien. En niet alleen het schoolplein zelf gaat daarvoor ‘op de schop’, maar ook het aangrenzende bos mag waarschijnlijk worden ingericht als (natuur)speelplek. Een schoolpleinwerkgroep is al een tijdje aan de slag om dit te verwezenlijken.

Op dinsdag 1 maart was er op school een informatieavond over het initiatief voor ouders, leerkrachten en buurtbewoners. Op het programma: een presentatie van het initiatief door de schoolpleinwerkgroep, leerlingen van groep 7 over de groepsinterviews met hun medeleerlingen over het schoolplein en ‘groene schoolplein’-deskundige Larissa Nijhuis-Appel, docente aan Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. Een verslag:   

 

Over ‘Schoolplein op de schop!’

Samen plannen maken - Samen met de leerlingen, leerkrachten en ouders is de werkgroep al een tijdje bezig met ideevorming voor het plein en het bos.
Zo stelden alle leerlingen een eigen top-3 samen uit de voorbeelden die in een schoolpleinexpositie te zien waren. Kwamen zij aan het woord in de groepsinterviews die leerlingen van groep 7 in alle groepen hielden. En tekenden leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 hun ‘gedroomde schoolplein’.
Ouders konden in mei vorig jaar een vragenlijst invullen over het schoolplein. En bij de schoolpleinexpositie lag een ‘gastenboek’ waarin zij hun reacties konden achterlaten. Ongeveer 7% van de ouders heeft de vragenlijst geretourneerd en zo’n 10% reageerde via het gastenboek.
Een ideeënronde met de leerkrachten is bijna afgerond.

Uit deze (onderzoeks)activiteiten ontstaat al een duidelijk beeld van de richting die het met het nieuwe schoolplein op moet: een avontuurlijke, sportieve en (deels) groene speel- en leeromgeving. Verderop in dit verslag leest u meer over de uitkomsten van deze (onderzoeks-)activiteiten.

Samen uitvoeren - De schoolpleinwerkgroep wil leerlingen en ouders niet alleen betrekken bij de ideeënfase, maar ook bij de uitvoeringsfase, bij het onderhoud van het nieuwe schoolplein/bos én bij het werven van extra fondsen.
Het budget is beperkt en kosten moeten zo laag mogelijk worden gehouden. Ouders en andere vrijwilligers zijn daarom hard nodig om te helpen bij aanleg – en onderhoudswerkzaamheden. Ook materialen en materieel zoals boomstammen, rioolbuizen, zand, wegenbouwverf, kettingzagen, grondboren, een graafmachine en een vrachtauto kunnen we goed gebruiken.
Dus: heeft u zin om uw handen uit de mouwen te steken of kunt u (via via) aan materialen/materieel komen? We horen het graag van u!

Om extra geld in te zamelen gaan de leerlingen ook zelf aan de slag: van 6 tot 20 april verkopen zij hun zelfgetekende kaarten.

U kunt hier de presentatie van de schoolpleinwerkgroep bekijken.

 

Wat willen Lea-leerlingen op het schoolplein?

Groep 7 zocht het uit! - Sam, Hope, Vera en Luuk, leerlingen uit groep 7, vertelden over de groepsinterviews die de leerlingen van groep 7 met hun medeleerlingen hebben gehouden. Doel van deze interviews was om te achterhalen wat leerlingen van het huidige plein vinden én hoe het volgens hen beter kan. De leerlingen kregen (open) vragen als: Wat vind je van het schoolplein zoals dat nu is? Wat mag van jou blijven zoals het is op het schoolplein? Wat zijn dingen die nu niet kunnen op schoolplein, maar die je er wel graag zou willen doen? En: Hoe zou je het vinden om in het bos naast de school te spelen? En wat wil je daar dan doen?

Wat leerlingen vinden van het plein -  Saai - in gradaties: ‘beetje saai’, ‘heel saai’ tot het ‘toppunt van saaiheid’: er zijn maar weinig toestellen, het is kleurloos, grijs...
Vanaf groep 4 waren dit de antwoorden die veel leerlingen gaven op de vraag wat zij van het schoolplein vinden. Een aantal leerlingen benadrukte dat je op het plein je eigen spel moet maken. En best vaak lukt dat ook, maar niet altijd. Verveling is er zeker - die neemt toe naarmate leerlingen ouder worden: in de groepen 6 tot en met 8 zegt een kwart tot ruim een derde van de leerlingen zich vaak te vervelen.
Leerlingen van de groepen 1 - 2 vinden het plein wel leuk en verveling komt maar weinig voor. Mogelijk speelt wel een rol dat deze groepen extra materialen hebben om mee te spelen, zoals steppen en fietsjes. 
Veel leerlingen uit de hogere groepen vinden het plein ook te klein of niet handig ingedeeld. Voetballers (en dat zijn er veel) en kinderen die wat anders doen, lopen elkaar al gauw in de weg.

Wat er moet blijven - Wat er nu op het schoolplein is moet blijven, vinden leerlingen. Maar het liefst wel in verbeterde vorm. Zo moet het voetbalveld zeker blijven, maar wel graag met meer ruimte voor voetbal, minder last van auto’s, niet steeds de bal in de sloot en het fijnst is een veld van echt gras of kunstgras. Ook een klimrek mag niet weg, maar het zou best groter en spannender mogen. Zo'n ‘verbeterde versie’ wordt bepleit voor alles wat er op het plein aanwezig is.
Opvallend is dat zelfs de stenen poefjes, de verhogingen en muurtjes moeten blijven van een aantal leerlingen, net als de trappen: er wordt op gebalanceerd, er wordt vader en moedertje gespeeld, de bal wordt erop gegooid, etc.  Dat voor het behoud ervan wordt gepleit zegt waarschijnlijk wel iets over het plein...

Wat willen leerlingen anders?Deze vraag leverde een hoop wensen en ideeën op:

  • Leerlingen willen graag (veel) sporten op het plein: hockey, tennis, fitness, klimmen, worstelen, voetbal (natuurlijk) en een serie andere sporten werden genoemd.
  • Er is behoefte aan spannender, uitdagender spelen, en het bos kan daar in de beleving van leerlingen zeker in voorzien: het bos betrekken bij het plein, vinden vrijwel alle leerlingen een top-idee! Veel van de ‘spannende’ activiteiten die zij graag zouden doen, zoals verstoppen, klimmen, hutten bouwen, speuren en dolen, met en bij water spelen, willen ze in het bos doen.
  • Ook blijkt er behoefte te zijn aan natuurbeleving: tuinieren, op gras spelen, kastanjes, blaadjes en beestjes zoeken en onderzoeken, vogels spotten, bomen planten...
  • Ook meer de traditionele speeltoestellen en spelmogelijkheden werden genoemd: schommelen, glijden, fietsen, steppen, karren - liefst op een mooi verkeersplein – tekenen en verven, etc. 

Bekijk hier de presentatie in z’n geheel.
In het kader hieronder vindt u nog meer ‘schoolpleinonderzoek’. 

Gastspreker

Iemand met écht verstand van buitenspelen en groene schoolpleinen is Larissa Nijhuis-Appel, docente aan Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. Zij is een enthousiast pleitbezorger van groene schoolpleinen en kwam graag op school om te vertellen over (onderzoek naar) de inrichting van groene schoolpleinen en over de effecten van groene schoolpleinen op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.

Positieve effecten zijn er op de motorische ontwikkeling, op het speelgedrag, op het concentratievermogen en op het welbevinden. Ook blijkt dat voorvechters voor natuur- en milieu als kind fijne buiten-ervaringen hebben gehad (spelen, ontdekken...). (Mooi toch, als leerlingen van de Lea Dasbergschool de kans hebben om op school misschien wel zulke ervaringen op te doen!) 

Maar wat is eigenlijk een groen schoolplein? Op een groen schoolplein is natuur bedoeld om in te spelen, gebruiksnatuur dus; een plein met groen waar leerlingen niet in mogen komen, is geen groen schoolplein. Toch, benadrukte Larissa, hoeft een groen plein niet helemaal groen te zijn: een goed ingericht groen schoolplein biedt behalve een natuurlijke omgeving om in te spelen ook de meer gangbare spelactiviteiten, zoals voetballen, schommelen en glijden.

Ook het publiek ging aan de slag: Larissa legde ons een 20-tal foto’s van speelmogelijkheden voor. Met groene en rode stickers kon je aangeven welke daarvan je graag op het plein zou zien en welke liever niet. Groene stickers werden onder andere geplakt op een grasveld met voetballende kinderen, verschillende soorten schommels, een glijbaan in een natuurlijke omgeving en een speelplek met zand en water. Fijn buiten spelen hoeft niet ingewikkeld te zijn! Rode stickers kwamen onder meer terecht op een foto van een poeltje in een schoolomgeving. Reactie: spelen met water is leuk en een beetje smerig is prima, maar té nat en vies worden op school is niet zo geslaagd.

Larissa’s presentatie vindt u hier.

Larissa was zo aardig om belangeloos haar verhaal te komen vertellen - uit idealisme: ‘ieder schoolplein groen en uitdagend’, dat is zo’n beetje haar missie! We konden haar wel een plezier doen met wat publiciteit voor haar bedrijfje ‘Buitenmama’. En dat doen we graag! Dus mocht u benieuwd zijn naar Larissa’s (andere) activiteiten, kijkt u dan op www.buitenmama.nl.

Zelf schrijft zij:
Zwangerschap en het moederschap zijn vaak geweldig mooi, maar ook geweldig zwaar. Ongeveer alles verandert in je leven zoals jij het kende. Ik coach zwangeren en moeders die stress en/of onzekerheid ervaren m.b.t. het moederschap. Door al coachend te wandelen in de natuur werken we aan meer zelfvertrouwen waardoor je blij wordt met jezelf en jouw keuzes!

Larissa Nijhuis-Appel
Coach, pedagoog en docent

Meer ‘schoolpleinonderzoek’...
Hierboven heeft u kunnen lezen over de uitkomsten van de groepsinterviews die de schoolpleinwerkgroep en leerlingen van groep 7 samen hebben uitgevoerd. Maar er meer gedaan om te achterhalen wat leerlingen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners graag op het plein en in het bos zouden zien. Hieronder leest u meer over deze activiteiten en de uitkomsten ervan.

Peiling: Leuk-leuker-leukst!
Alle leerlingen stelden een eigen top-3 samen uit de voorbeelden in de schoolpleinexpositie. Deze top-3’s waren niet bedoeld als stemming om te bepalen wat er op het schoolplein moet komen, maar een eerste peiling van voorkeuren – om later, in de groepsinterviews, over door te praten.
Er kwamen een aantal duidelijke favorieten uit naar voren: een atletiekbaan (16,2%), een klimtoestel (9,5%), een verkeersplein (9,5%), een ondergrondse hut (5,4%) en een hut van wilgentakken (5%). Tegelijkertijd kwamen bijna álle voorbeelden in de top-3’s voor.

Deze spreiding van favorieten is een aansporing om van het schoolplein een zo gevarieerd mogelijke speel- en leeromgeving te maken!

Ouders in het ‘gastenboek’
De reacties van ouders in het gastenboek (bij de schoolpleinexpositie) duiden op een voorkeur voor een schoolplein dat ‘groen spelen’ combineert met andere sport- en spelmogelijkheden. Bijna alle ouders kozen voorbeelden uit elk van de vier categorieën van de expositie: chillen, sport en spel, samen spelen en groen spelen.

‘Groen spelen’ op de eerste plaats dus: de voorbeelden in deze categorie werden door ouders gemiddeld 15,6 keer als hun favoriet aangemerkt. Grote favorieten waren klimboomstammen, een hut van wilgentakken, tuintjes en een autobandschommel. Op de tweede plek kwam ‘sport en spel’, waarvan de voorbeelden gemiddeld 13,1 keer werden gekozen. In deze categorie vonden ouders vooral een klimmuur, een uitdagend klimtoestel en een atletiekbaan erg leuk. Op de derde plek: ‘samen spelen’ (met een gemiddelde van 7,6 ‘stemmen’ per voorbeeld), met als uitspringers onder andere een verkeersplein en een speelplek gemaakt van een rioolbuis. De vierde plek is voor ‘chillen’ (gemiddeld 6 ‘stemmen’) – vooral belangrijk voor de hogere groepen, vinden ouders - met als favoriet een bankje in het groen.
In de categorie groen spelen zijn net als bij de ouders ook bij de leerlingen een autobandschommel en een hut van wilgentenen favorieten. Maar er is ook verschil. Zo krijgt een tuintje 4,5% van de ‘stemmen’ van ouders, bij leerlingen is dat 1,2%. Die kiezen toch liever voor de ondergrondse hut!
 

Al eerder (mei – juni 2015) konden ouders een korte enquête over het schoolplein invullen. De antwoorden op die vragen zijn vergelijkbaar met de reacties in het gastenboek: Ouders lieten weten graag meer speelmogelijkheden, meer uitdaging meer groen en meer kleur op het schoolplein te zien. Sommige ouders wezen op veiligheidsaspecten: te veel autoverkeer op het plein, scherpe betonranden en gladde stenen poefjes.
In de enquête werd ook gevraagd wat ouders ervan vinden als een deel van de parkeerplaats aan het speelgedeelte wordt toegevoegd. Een prima idee om het speelgedeelte te vergroten, vonden ouders. Al werd daarbij wel op het risico van ‘parkeerchaos’ gewezen. Mogelijke oplossingen werden ook voorgesteld: Een kiss-and-ride - helaas blijkt die niet haalbaar. Én een oplossing die we met z’n allen misschien wél kunnen realiseren: zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school! 

Teken je gedroomde schoolplein
Ook de ‘gedroomde pleinen’ geven een goed beeld van wat leerlingen leuk vinden. Een impressie: