Werkgroepen

Door de hulp van ouders zijn we in staat de kinderen meer te bieden. Waar u aan mee wilt doen, hangt natuurlijk af van uw beschikbare tijd en wat u leuk en belangrijk vindt. Maar elke hulp, op wat voor manier dan ook, is welkom.

Misshien heeft u thuis materiaal dat heel goed gebruikt kan worden op school. Misschien bent u ergens goed in en kunt u helpen bij een keuzecursus. U kunt leesouder worden en de kinderen in groep 3 en 4 helpen bij het lezen in groepjes, of eens helpen bij het overblijven of in de schoolbibliotheek. Als u liever af en toe eens wat wilt doen, kunt u zich opgeven voor bijvoorbeeld de Sinterklaasviering of een sportdag.

Aan het begin van elk schooljaar krijgt ieder kind een formulier mee waarop u als ouders/verzorgers kunt aangeven bij welke activiteiten u eventueel wilt helpen. Mocht u geen formulier hebben gekregen of mocht u zich alsnog op willen geven, dan kan dat ook via administratie@leadasbergschool.nl o.v.v. Werkgroepen.

Er wordt door ouders enorm veel werk verzet. Graag willen we dan ook al die ouders heel hartelijk bedanken voor hun inzet!