Lea Dasbergschool

Voortgezet Onderwijs

Groep 7

  • In mei maken alle leerlingen de entreetoets.
  • In juni wordt tijdens de 10-minutengesprekken de uitslag van de entreetoets met de ouders besproken en vertelt de leerkracht aan welk niveau ouders bij hun kind ongeveer moeten denken. Dit geeft een richting aan en is nog geen advies.

Groep 8

  • In oktober/november krijgen ouders en leerling een voorlopig advies. Dit voorlopig advies wordt gebaseerd op overleg met de leerkracht van groep 7, motivatie, huiswerkgedrag, werkhouding, toetsresultaten LVS en methodegebonden toetsen.
  • In februari  krijgen ouders en leerling het definitieve advies voor de schoolkeuze Voortgezet Onderwijs.
  • In april maken de leerlingen de CITO-eindtoets. De uitslag van deze eindtoets kan er niet voor zorgen dat het advies omlaag gaat. Wel kan het advies, eventueel, omhoog worden bijgesteld.

Ter voorbereiding op de schoolkeuze krijgen de leerlingen de schoolkeuzegids, bezoeken hun ouders een scholenmarkt en bezoeken de kinderen samen met hun ouders de open dagen. Ook volgen we met school op een aantal voortgezet onderwijs scholen minilessen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.scholenopdekaart.nl Op deze website vind u veelzijdige informatie over onderwijs en resultaten en kunt u scholen vergelijken.