Oudervereniging

De OV van de Lea Dasbergschool is opgericht in 1995. Alle ouders/verzorgers zijn automatisch lid, tenzij ze te kennen geven geen prijs te stellen op dat lidmaatschap. Nieuwe ouders/verzorgers ontvangen een kennismakingsbrief van de OV en worden uitgenodigd voor een koffieochtend of -avond. Tijdens deze informatieve bijeenkomst worden ouders wegwijs gemaakt in en om de school. Elk jaar, meestal in oktober, is er een voor alle leden toegankelijke Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze vergadering kan het bestuur van de OV benoemd worden, wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld en doen de werkgroepen verslag van hun activiteiten.

Ouderbijdrage 2015-2016

De Oudervereniging heeft een overzicht gemaakt van de activiteiten die dankzij de vrijwillige ouderbijdrage tot stand zijn gekomen. Kijk gerust naar wat er dankzij uw bijdrage voor de leerlingen is georganiseerd! 

De OV heeft een aantal belangrijke taken:

  • Het innen van de ouderbijdragen t.b.v. het Schoolfonds;
  • Het beheren van het Schoolfonds;
  • Het toekennen van de budgetten uit het Schoolfonds aan de verschillende werkgroepen;
  • Directe betrokkenheid bij activiteiten van de respectievelijke werkgroepen gedurende het schooljaar;
  • Een bijdrage leveren aan een prettig klimaat op school, waarbij de belangen van ouders/verzorgers en leelringen centraal staan;
  • Betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school bevorderen;
  • In voorkomende gevallen optreden als woordvoerder van ouders/verzorgers naar team en directie;
  • Het vervullen van een adviserende rol richting alle partijen in en om school (team, directie, MR, etcetera);
  • Het verstrekken van informatie aan ouders/verzorgers.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, stuur dan een berichtje naar OV@leadasbergschool.nl.