Klassenouders

Elke klas op onze school heeft een klassenouder. Dat is een ouder die nieuwe ouders wegwijs kan maken in de school, die vragen over de klas en de activiteiten kan beantwoorden. Deze ouder kan helpen met extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld meelopen naar de kinderboerderij, maar vraagt ook andere ouders om mee te doen. De leraar van een klas kiest zelf zijn of haar klassenouder per schooljaar.