Visie

Waar staan wij voor?

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving. Leren is leuk en wij bouwen samen met de leerlingen en hun ouders aan een stevige basis voor de toekomst. Voor ons zijn alle leerlingen uniek en wij stimuleren leerlingen zich optimaal te ontwikkelen en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren.

 

Wat bieden wij leerlingen en ouders?

Op onze school krijgen leerlingen, vanuit een uitdagende en inspirerende omgeving, alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Samen met de leerlingen gaan wij op zoek naar talenten en interesses. Wij leren leerlingen te functioneren in een groep en zorgen dat iedere leerling zich competent voelt. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen van de leerlingen.

 

Waar mag men ons op aanspreken?

Wij zijn innovatief, fris en vernieuwend. Wij zijn steeds op zoek naar hoe wij het onderwijs aantrekkelijk en uitdagend kunnen maken voor de leerlingen. Wij zijn gericht op de kwaliteit van ons onderwijs, kijken hoe we de resultaten verbeterd kunnen worden en hoe we leerlingen zelf verantwoordelijk kunnen maken voor hun eigen leren en hun leerproces. Wij gaan respectvol met leerlingen, ouders en elkaar om.

 

Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders?

Leerlingen willen leren en zich ontwikkelen. Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen. Voor ons is iedere leerling uniek en heeft iedere leerling talenten. Iedere leerling maakt deel uit van een groep en van onze school. Ouders zijn voor ons educatieve partners bij het leerproces van hun kind. Samen gaan wij voor een maximale ontwikkeling.

 

Hoe willen wij dat onze leerlingen de school verlaten?

Iedere leerling die de Lea Dasbergschool verlaat, heeft zich ontwikkeld tot een eigen persoonlijkheid. Beschikt over de kennis, de vaardigheden en de attitude die past bij zijn of haar mogelijkheden. Zo kan elke leerling succesvol de verdere (school)loopbaan vervolgen. De leerling voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en zijn omgeving.

Onze Missie

De Lea Dasbergschool beweegt!

Dit is op de volgende manieren te zien

  • Handelen in de klas
  • Lessen die wij verzorgen
  • Inrichting van de klas en de school
  • Cultuur
  • Contacten met andere partners (BSO, verenigingen)
  • (eind)resultaten van leerlingen