Lea Dasbergschool

Missie

De Lea Dasbergschool beweegt!

Niet alleen het onderwijs op onze school is in beweging, wij willen ook dat onze leerlingen meer bewegen op school. Leren en bewegen gaan goed samen. Dit willen wij op onze school laten zien. Bewegen heeft een positief bewezen effect op de leerresultaten van leerlingen.

Dit profiel geeft richting aan:

  • ons handelen in de klas en de lessen die wij verzorgen;
  • de inrichting van de klas en de school;
  • de cultuur, het omgaan met elkaar;
  • contacten met andere partners, zoals bv. de BSO, (sport)verenigingen;
  • (eind)resultaten van leerlingen