Aanmelden

Wanneer u enthousiast bent over de Lea Dasbergschool, wilt u natuurlijk eerst weten hoe het er bij ons aan toegaat. U bent van harte welkom om (vrijblijvend) kennis te maken en onze school van binnen te bekijken.

Voorafgaand aan een aanmelding maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek beantwoorden wij uw vragen, stellen wij u vragen en leiden wij u rond in onze school. Wij stellen wij het op prijs als u uw kind meebrengt naar de kennismaking. Het is erg leuk om de school door de ogen van uw kind te bekijken en wij krijgen zo alvast een goede indruk van een (potentieel) toekomstige leerling.

Wanneer uw kind (mogelijk) extra ondersteuning nodig heeft, onderzoeken wij of onze school aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voldoen. Lukt dat op onze school niet, dan zoeken wij - in overleg met u - een school die aanlsuit aan de onderwijs- en ondersteunigsbehoefte van uw kind.

 

Contact opnemen voor een kennismakingsgesprek kan op de volgende manieren:

Leerjaren 1-2: Vanaf de derde verjaardag van uw kind kunt u contact opnemen met Caroline Zwanenburg (onderbouwcoördinator).

E-mail: aanmelden@leadasbergschool.nl

Telefoon: 026-3272489 (vanaf 15.00 uur)

 

Leerjaren 3-8: Voor deze leerlingen kunt u contact opnemen met Rob Lingier (directeur).

E-mail: directie@leadasbergschool.nl

Telefoon: 026-3272489

Wanneer u uw kind(eren) heeft aangemeld op onze school wordt u als ouder(s) / verzorger(s) automatisch lid van de ouderverening (OV), tenzij u te kennen geeft geen prijs te stellen op dat lidmaatschap. Op de pagina oudervereniging kunt u lezen wat de taken van de OV zijn.